(BĐT) - Từ ngày 14/8 - 13/10/2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (Bên mời thầu) sẽ phát hành hồ sơ mời thầu Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư và du lịch làng nghề gỗ mỹ nghệ Lý Nhân theo phương thức PPP (hợp đồng BT).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 274,46 tỷ đồng, Nhà nước không tham gia góp vốn đầu tư. Dự án được thực hiện tại thị trấn Vĩnh Trụ, xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân; thời gian thực hiện Dự án là 24 tháng. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án là đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Mục tiêu của Dự án là từng bước cụ thể hóa quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng nông thôn, bảo tồn, phát triển nghề truyền thống gắn với xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề và đa dạng các sản phẩm du lịch của huyện Lý Nhân nói riêng và tỉnh Hà Nam nói chung.