(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam vừa công bố danh mục Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị tại phường Bạch Thượng, phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên (DT-ĐT06.21) với tổng chi phí thực hiện dự kiến 1.144,55 tỷ đồng. Dự án được triển khai trên diện tích đất 446.759 m2; tiến độ thực hiện từ năm 2022 - 2026. Thời gian hoạt động của Dự án là 50 năm.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Mục tiêu của Dự án là đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội bảo đảm phù hợp với quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt và theo chủ trương đầu tư đã được chấp thuận. Nhà đầu tư phải thực hiện các trình tự thỏa thuận đấu nối với các cơ quan quản lý chuyên ngành về giao thông, thủy lợi, cấp điện, cấp thoát nước… theo quy định.

Nhà đầu tư quan tâm Dự án nộp hồ sơ đăng ký về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam trước 15h ngày 2/6/2022.