(BĐT) - Theo Sở Tư pháp Hà Nam, trong năm 2016, các tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp tại địa phương này đã thực hiện 97 cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất của 1.625 lô đất trên địa bàn TP. Phủ Lý và các huyện: Thanh Liêm, Lý Nhân, Kim Bảng, Duy Tiên, Bình Lục.

Tổng giá khởi điểm của 1.625 lô đất là hơn 330,59 tỷ đồng, sau khi bán đấu giá quyền sử dụng đất, số tiền các tổ chức bán đấu giá tài sản thu về là hơn 477,929 tỷ đồng, chênh lệch 147,338 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Trong đó, giá đất sau đấu giá tại TP. Phủ Lý có sự chênh lệch khá cao so với giá khởi điểm. Với 195 lô đất (tổng diện tích 21.749 m2), các tổ chức bán đấu giá tài sản đã bán được chênh lệch so với giá khởi điểm là 44,637 tỷ đồng. Tiếp sau đó là giá đất tại huyện Kim Bảng với 343 lô đất (tổng diện tích là 40.629 m2), với chênh lệch so với giá khởi điểm là 51,41 tỷ đồng.

Giá đất tại huyện Bình Lục có mức giá chênh lệch thu về sau đấu giá thấp nhất. Với 99 lô đất (tổng diện tích 14.608 m2), các tổ chức bán đấu giá tài sản chỉ bán chênh lệch so với giá khởi điểm được 1,499 tỷ đồng.