(BĐT) - UBND tỉnh Hà Nam vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị thuộc Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm y tế chất lượng cao của vùng tại địa bàn các xã Liêm Tiết, Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, giao Ban quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh Hà Nam trong quý I/2020 tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu rộng rãi. Dự án có tổng vốn đầu tư 98.656.500.000 đồng, sẽ được thực hiện trong vòng 24 tháng kế từ ngày có quyết định giao đất.