Tập đoàn Hà Đô (HoSE: HDG) tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Với 118,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi 118,6 tỷ đồng để trả cổ tức. Thời gian thực hiện là tháng 12.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Hà Đô cho biết trong 9 tháng, doanh thu hợp nhất đạt 3.472 tỷ, lợi nhuận sau thuế 784 tỷ đồng; lần lượt thực hiện 71% và 98% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu đến từ hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản chiếm tỷ lệ 63% trong cơ cấu doanh thu. Mảng năng lượng với đóng góp của 2 nhà máy Nhạn Hạc và Hồng Phong 4 cũng gia tăng tỷ trọng lên 12%.

Năm 2020, Hà Đô đặt mục tiêu doanh thu đạt trên 7.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó bất động sản và năng lượng vẫn tiếp tục là 2 mảng quan trọng hàng đầu.

Theo NDH