Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (UPCoM: GVR) đặt mục tiêu năm 2020, doanh thu đạt 29.933 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5.785 tỷ đồng. Trong khi doanh thu cao hơn 110 tỷ đồng thì lợi nhuận lại tăng 13% so với kết quả thực hiện năm 2019.
GVR đặt kế hoạch lãi trước thuế 5.785 tỷ đồng năm 2020

Ngay đầu năm, GVR được chấp thuận niêm yết trên Sở GDCK TP HCM (HoSE). GVR sẽ là công ty có vốn điều lệ lớn thứ 2, sau BIDV, đạt 40.000 tỷ đồng.

Năm 2019, GVR đạt doanh thu 29.823 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5.131 tỷ đồng. Do chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần từ 1/6/2018 nên GVR không có số liệu so sánh. Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu khoảng 10%.  Với kết quả này, GVR vượt 23% kế hoạch doanh thu và 98% kế hoạch lợi nhuận năm.

Theo NDH