(BĐT) - Ngày 14/10 tới, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (mã chứng khoán: GVR - sàn HOSE) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 28/10.

Với 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Tập đoàn ước tính phải chi 2.400 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông.

Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm 2021, doanh thu thuần của Tập đoàn đạt 10.544,6 tỷ đồng, tăng 77%; lợi nhuận sau thuế đạt 2.282 tỷ đồng, tăng 171% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong năm 2021, Tập đoàn dự kiến doanh thu là 26.914 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 4.564 tỷ đồng. Như vậy, sau 2 quý đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành 39% chỉ tiêu doanh thu và 52% kế hoạch lợi nhuận cả năm.