GTA đặt kế hoạch lãi ròng năm 2022 tăng 9,6%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Chế biến Gỗ Thuận An (mã chứng khoán: GTA) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ được tổ chức vào ngày 18/3 tới đây.

Theo đó, năm 2022, Công ty đặt ra kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 569,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 17,18 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 7% và 9,6% so với thực hiện năm 2021. Ngoài ra, Công ty dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 11%.

Đánh giá về kết quả hoạt động năm 2021, Công ty cho biết tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến văn phòng Công ty, đặc biệt là nhà máy tại Bình Dương phải ngừng làm việc hơn 2 tháng.

Trong quý III/2021, việc thực hiện sản xuất 3 tại chỗ tại chi nhánh Bình Phước kéo dài 3 tháng làm phát sinh nhiều chi phí, ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, số lượng công nhân tham gia 3 tại chỗ hạn chế. Giá nguyên vật liệu cũng tăng cao, nhất là nguyên vật liệu nhập khẩu.

Những tác động trên khiến tổng doanh thu doanh nghiệp đạt hơn 532,8 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2020; lợi nhuận trước thuế đạt 19,6 tỷ đồng, giảm 14%; lợi nhuận sau thuế đạt 15,6 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư