(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) nông thôn mới huyện Long Điền , tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa thông tin về một số nội dung liên quan đến việc đóng/mở thầu Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Kè đá hộc hai bên mương kênh Bà Ðáp (từ đập D1 đến ruộng bà Nguyễn Thị Thanh), xã Tam Phước, huyện Long Ðiền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Bên mời thầu khẳng định đã công khai về địa điểm đóng/mở thầu và số điện thoại cán bộ phụ trách đặt tại phía trước sảnh của Tòa nhà khối đơn vị sự nghiệp trong Trụ sở làm việc Trung tâm hành chính huyện Long Điền

Bên mời thầu khẳng định đã công khai về địa điểm đóng/mở thầu và số điện thoại cán bộ phụ trách đặt tại phía trước sảnh của Tòa nhà khối đơn vị sự nghiệp trong Trụ sở làm việc Trung tâm hành chính huyện Long Điền

Ban QLDA ĐTXD nông thôn mới huyện Long Điền cho biết, theo thông báo mời thầu số 20220470284, Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Kè đá hộc hai bên mương kênh Bà Ðáp được đóng thầu lúc 8h30 ngày 24/5/2022 và mở thầu 10 phút sau đó. Trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu, có 4 nhà thầu đã đến mua hồ sơ, gồm: Công ty TNHH Xây dựng An Quốc Duy; Công ty TNHH xây dựng Chiến Thắng; Công ty TNHH xây dựng Hà Nam và Công ty TNHH DVTM và Xây dựng Thiên Hoàng. Cả 4 nhà thầu này đều được thông tin về địa điểm đóng/mở thầu tại Phòng thảo luận C – Trung tâm hành chính huyện Long Điền.

Do Liên danh Công ty CP tư vấn – Xây dựng Hoàng Hùng – Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thành Phát chưa liên hệ và chưa đến mua hồ sơ mời thầu tại Ban QLDA ĐTXD nông thôn mới huyện Long Điền nên không có thông tin để liên lạc về địa điểm đóng/mở thầu tại Phòng thảo luận C – Trung tâm hành chính huyện Long Điền. Mặc khác, có thể nhà thầu sơ suất không để ý bảng niêm yết thông tin mà Bên mời thầu đã công khai về địa điểm đóng/mở thầu và số điện thoại cán bộ phụ trách đặt tại phía trước sảnh của Tòa nhà khối đơn vị sự nghiệp trong Trụ sở làm việc Trung tâm hành chính huyện Long Điền nên đến không đúng địa điểm đóng/mở thầu như đã Bên mời thầu đã thông báo công khai.

Ngày 26/05/2022 Bên mời thầu đã mời đại diện Liên danh Công ty CP Tư vấn – Xây dựng Hoàng Hùng – Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thành Phát (Công ty CP Tư vấn – Xây dựng Hoàng Hùng) đến làm việc và làm rõ các thông tin, nhà thầu sau đó không còn thắc mắc gì khác. Đối với việc trong phòng làm việc của Phòng chuyên viên nước của Ban có để sẵn 3 bộ hồ sơ dự thầu (HSDT) mà nhà thầu phản ánh cho rằng là đó là các HSDT của Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Kè đá hộc hai bên mương kênh Bà Ðáp, trên thực tế, đó là HSDT của các dự án khác đã triển khai công tác lựa chọn nhà thầu ở những năm trước.