(BĐT) - UBND xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam đang phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu Thi công xây lắp công trình thuộc Dự án Khu tái định cư xã Quế Lâm (dự án khẩn cấp). Một số nhà thầu đã có kiến nghị liên quan đến các tiêu chí đánh giá của HSMT.
Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp thuộc Dự án Khu tái định cư xã Quế Lâm (huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) yêu cầu nhà thầu có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị khai thác kèm theo giấy phép khai thác mỏ đất đắp san nền

Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp thuộc Dự án Khu tái định cư xã Quế Lâm (huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) yêu cầu nhà thầu có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị khai thác kèm theo giấy phép khai thác mỏ đất đắp san nền

Gói thầu nêu trên có dự toán 4.045.819.000 đồng, được đầu tư từ ngân sách trung ương kết hợp ngân sách huyện, lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước, thời gian thực hiện hợp đồng là 200 ngày. Gói thầu do UBND xã Quế Lâm làm chủ đầu tư. Tư vấn mời thầu là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nam Đức Đạt.

Ngay sau khi HSMT được phát hành, ít nhất 2 nhà thầu đã có văn bản kiến nghị Chủ đầu tư điều chỉnh một số tiêu chí mời thầu chưa cạnh tranh, đồng thời gia hạn thời điểm đóng thầu nhằm tạo điều kiện thu hút tối đa số lượng nhà thầu tham dự.

Phản ánh đến Báo Đấu thầu, các nhà thầu cho biết, HSMT đưa ra một số tiêu chí chưa hợp lý về tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật. Thứ nhất, yêu cầu đơn vị tham dự thầu khi lập hồ sơ dự thầu (HSDT) phải liên hệ với Chủ đầu tư để tiến hành khảo sát hiện trường và có giấy xác nhận của Chủ đầu tư về việc hoàn thành công việc khảo sát đó. Thứ hai, đối với vật liệu đất đắp san nền, HSMT yêu cầu nhà thầu có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị khai thác kèm theo giấy phép khai thác mỏ (có Quyết định cấp phép của cấp có thẩm quyền). Thứ ba, để được đánh giá là đạt đối với giải pháp thi công san nền, nhà thầu phải sử dụng vật liệu đất đắp từ mỏ hợp pháp nêu trên.

Nhà thầu cho biết, việc liên hệ với Chủ đầu tư để tiến hành khảo sát hiện trường trên thực tế phát sinh nhiều bất cập. Bởi, khi thì Chủ đầu tư vắng mặt, đôi lúc lại né tránh, khất hẹn nhà thầu... Từ đó, ảnh hưởng đến thời gian chuẩn bị HSDT của các nhà thầu tham dự.

“Thêm vào đó, khi tìm hiểu thông tin các mỏ đất khai thác hợp pháp trên địa bàn Huyện thông qua chính quyền địa phương, chúng tôi đều nhận được câu trả lời là không có mỏ đáp ứng”, một nhà thầu chia sẻ.

Đối với giải pháp thi công san nền, Nhà thầu cho biết, theo bảng tiên lượng mời thầu, thì tổng khối lượng đất đào lên ước tính nhiều gấp 9 lần lượng đất dùng để đắp. Đồng thời, thông tin Dự án cho thấy, đất hiện trạng là đất đồi nguyên thủy, được đào sâu xuống từ 2 m - 7 m. Do đó, Nhà thầu khẳng định rằng chất lượng đất hoàn toàn có thể đáp ứng để tận dụng dùng cho công tác đắp nền. Nhà thầu cho rằng, Chủ đầu tư nên thực hiện các công tác thí nghiệm, kiểm định chất lượng đất hiện trạng. Trường hợp đạt yêu cầu về chất lượng, có thể tận dụng để đắp, san nền, từ đó, có thể loại trừ được tiêu chí thứ hai và thứ ba nêu trên, đồng thời tiết kiệm chi phí, gia tăng cạnh tranh tại Gói thầu.

Ngoài ra, tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm cũng bị các nhà thầu phản ánh rằng chưa hợp lý, khi yêu cầu giá trị hợp đồng tương tự quá cao, tương đương 98% giá trị gói thầu đang xét.

Trước kiến nghị của các nhà thầu, Chủ đầu tư cho biết, đây là gói thầu thuộc dự án khẩn cấp, đặt ra yêu cầu bức thiết phải hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng để di dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Do đó, việc xây dựng các tiêu chí mời thầu trên là phù hợp với quy định pháp luật về đấu thầu hiện hành, cũng như phù hợp với tính chất của Dự án, nhằm chọn được nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm, hiểu biết về khu vực xây dựng công trình, hạn chế các rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện. Theo đó, kiến nghị điều chỉnh HSMT của các nhà thầu đều bị Chủ đầu tư bác bỏ.

Theo một chuyên gia đấu thầu, Chủ đầu tư có lý lẽ và cơ sở khi đưa ra yêu cầu về giá trị hợp đồng tương tự tại HSMT. Tuy nhiên, đối với tiêu chuẩn về kỹ thuật, pháp luật đấu thầu hiện hành không có quy định bắt buộc nhà thầu thực hiện khảo sát hiện trường và phải được chủ đầu tư xác nhận về việc khảo sát này khi dự thầu. Do đó, vị chuyên gia khẳng định, đây không phải tiêu chí để đưa vào HSMT nhằm đánh giá nhà thầu.