(BĐT) - Tại TP.HCM, Gói thầu Tư vấn giám sát thi công các gói thầu xây lắp thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Tỉnh lộ 7 đang bước vào giai đoạn đánh giá kỹ thuật. Trước thời điểm mở thầu 10 ngày, một nhà thầu đã có văn bản yêu cầu Bên mời thầu làm rõ hơn về tiêu chuẩn đánh giá uy tín của nhà thầu. Nhà thầu cho rằng thang điểm đánh giá tại tiêu chí này được xây dựng một cách bất thường.
Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Tỉnh lộ 7, Kiểm định xây dựng Sài Gòn 3 cho rằng, HSMT đưa ra tiêu chuẩn đánh giá bất thường, làm hạn chế sự tham dự của nhà thầu. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Tỉnh lộ 7, Kiểm định xây dựng Sài Gòn 3 cho rằng, HSMT đưa ra tiêu chuẩn đánh giá bất thường, làm hạn chế sự tham dự của nhà thầu. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu có giá dự toán 4,2 tỷ đồng, trên tổng mức đầu tư của Dự án là gần 450 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách TP.HCM. Gói thầu được phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) rộng rãi, qua mạng từ ngày 29/10 - 19/11/2021. Bên mời thầu là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi.

Ngày 10/11, phản ánh đến Bên mời thầu, Công ty CP Kiểm định xây dựng Sài Gòn 3 cho rằng, HSMT đưa ra tiêu chuẩn đánh giá bất thường, làm hạn chế sự tham dự của nhà thầu.

Cụ thể, HSMT áp dụng thang điểm đánh giá uy tín nhà thầu thông qua số lượng các hợp đồng tư vấn giám sát công trình giao thông đã thực hiện hoàn thành như sau: số lượng công trình >= 70, đạt điểm tối đa là 4 điểm; số lượng công trình >= 60, đạt 2,8 điểm; số lượng công trình < 60, đạt 0 điểm. Kèm theo đó là bản chụp chứng thực hợp đồng; biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng (có xác nhận của chủ đầu tư).

Theo Nhà thầu, thang điểm đánh giá như trên là không có cơ sở, bất thường so với điều kiện thực tế của nhiều nhà thầu, đi ngược lại quy định về cạnh tranh trong đấu thầu được nêu tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 63/2014/NĐ-CP và Điểm a Khoản 5 Mục I Chỉ thị số 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. “Theo kinh nghiệm, tại các dự án quy mô tương tự mà Nhà thầu từng tham gia, để chứng minh uy tín của nhà thầu thông qua số lượng hợp đồng đã thực hiện, thông thường quy định từ 3 đến 5 công trình là phù hợp. Do đó, để đảm bảo cạnh tranh, Nhà thầu kiến nghị Bên mời thầu điều chỉnh tiêu chí đánh giá này”, Nhà thầu nêu quan điểm.

Trong Văn bản phúc đáp ngày 15/10, Bên mời thầu cho biết, Dự án có tổng mức đầu tư tương đối lớn, triển khai trên tuyến tỉnh lộ đang khai thác, đòi hỏi đơn vị tư vấn giám sát thi công phải có năng lực và uy tín tốt. Theo Bên mời thầu, về số lượng công trình tương tự, HSMT không yêu cầu ràng buộc về khoảng thời gian hoàn thành, hay cấp công trình. Mặt khác, trong yêu cầu về số năm kinh nghiệm được quy định tại HSMT, nhà thầu phải có tối thiểu 7 năm kinh nghiệm. Như vậy, để đạt được điểm tối đa về uy tín (4 điểm), thì trung bình 1 năm nhà thầu thực hiện hoàn thành 10 hợp đồng, tương ứng với 7 năm kinh nghiệm thì hoàn thành trung bình 70 hợp đồng, là hoàn toàn phù hợp với mặt bằng chung về năng lực, không hạn chế nhà thầu. Do đó, phía Bên mời thầu bảo lưu tiêu chí đánh giá nêu trên tại HSMT.

Trao đổi với Báo Đấu thầu, TS. Nguyễn Việt Hùng, chuyên gia về đấu thầu “ví von” bình luận rằng, trong đấu thầu, năng lực, kinh nghiệm được coi là “sức khỏe” của nhà thầu, trong khi đó, uy tín có thể xem như “đạo đức”. Như vậy, sẽ phù hợp hơn nếu dùng uy tín của nhà thầu để đánh giá điểm ưu tiên. Theo ông Hùng, trên thực tế, các văn bản hướng dẫn lập HSMT không quy định chi tiết về thang điểm đánh giá uy tín nhà thầu, dẫn tới việc nhiều chủ đầu tư/bên mời thầu lợi dụng tiêu chí này để tạo ra những cuộc thầu không bình đẳng.

Trong khi đó, chuyên gia đấu thầu Lê Văng Tăng có quan điểm rằng, về bản chất, uy tín nhà thầu được đánh giá thông qua việc xem xét mức độ hoàn thành và chất lượng của các hợp đồng tương tự trong quá khứ, do đó, việc đánh giá uy tín nhà thầu dựa trên số lượng hợp đồng đã thực hiện là không phù hợp, không logic. “Nhất là tại gói thầu này, việc đánh giá 0 điểm đối với trường hợp nhà thầu có dưới 60 hợp đồng tư vấn giám sát là vô lý, thiếu thuyết phục”, ông Tăng nhận xét.

Biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật ngày 19/11 ghi nhận, duy nhất Liên danh Công ty CP Tư vấn xây dựng Ba Lẻ Bảy - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Công Nghệ Mới nộp hồ sơ dự thầu.