(BĐT) - Gói thầu Giám sát thi công công trình hoàn trả đường điện cao thế thuộc Dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ (WB6) vừa hoàn thành mở thầu qua mạng.
HSMT quy định các nhân sự đồng thời phải đáp ứng cả hai điều kiện chứng chỉ và kinh nghiệm, về bản chất là đang hạn chế nhà thầu. Ảnh minh họa: Nguyễn Thế Anh

HSMT quy định các nhân sự đồng thời phải đáp ứng cả hai điều kiện chứng chỉ và kinh nghiệm, về bản chất là đang hạn chế nhà thầu. Ảnh minh họa: Nguyễn Thế Anh

Trước đó, theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, trong quá trình phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT), có nhà thầu cho rằng, một số tiêu chí nhân sự được quy định tại HSMT chưa phù hợp trong tương quan pháp luật về xây dựng và pháp luật về đấu thầu hiện hành.

Gói thầu nêu trên sử dụng vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam, lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước, theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Chủ đầu tư là Bộ Giao thông vận tải, giao Ban Quản lý các dự án đường thủy tổ chức mời thầu.

Trong thời gian phát hành HSMT, có ý kiến cho rằng, bên cạnh những chức danh chủ chốt (Tư vấn giám sát trưởng, Tư vấn giám sát xây dựng hiện trường, Tư vấn giám sát phần điện), thì việc HSMT đưa ra yêu cầu về chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị hoặc đường dây và trạm biến áp hạng III trở lên còn hiệu lực đối với các vị trí nhân sự còn lại (Kỹ sư an toàn lao động, Kỹ sư trắc địa) là chưa hợp lý, chưa phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Theo lý giải của Nhà thầu, Nghị định số 100/2018/NĐ-CP có quy định, một trong những điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian, kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Như vậy, trong số các nhân sự yêu cầu tại HSMT, thì vị trí Kỹ sư an toàn lao động và Kỹ sư trắc địa không thuộc chuyên ngành điện, nên không được cấp chứng chỉ giám sát hành nghề lắp đặt thiết bị điện hoặc đường dây và trạm biến áp theo quy định tại Nghị định này. Do đó, việc các nhân sự này đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ nêu tại HSMT là bất khả thi.

Đối với Kỹ sư trắc địa, thay vì quy định như trước, HSMT yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình xây dựng. Đồng thời, HSMT cũng yêu cầu nhân sự này đã từng có kinh nghiệm giám sát trắc địa ít nhất 1 công trình đường dây và trạm biến áp cấp II trở lên hoặc đã làm tư vấn giám sát ít nhất 2 công trình đường dây và trạm biến áp cấp III trở lên.

Ghi nhận những phản ánh từ phía Nhà thầu, Chủ đầu tư sau đó đã có quyết định điều chỉnh HSMT, đồng thời lùi thời điểm đóng thầu từ ngày 19/1 sang ngày 26/1/2021.

Theo đó, HSMT được điều chỉnh theo hướng loại bỏ yêu cầu về chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị hoặc đường dây và trạm biến áp hạng III trở lên còn hiệu lực đối với 2 vị trí kỹ sư nêu trên. Thay vào đó, HSMT quy định cụ thể về chứng chỉ chuyên môn phù hợp với từng vị trí nhân sự này.

Cụ thể, đối với Kỹ sư an toàn lao động, HSMT yêu cầu đáp ứng chứng chỉ đào tạo về an toàn lao động và chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình công nghiệp, đồng thời đáp ứng kinh nghiệm giám sát an toàn lao động ít nhất 1 công trình đường dây và trạm biến áp cấp II trở lên hoặc đã làm tư vấn giám sát ít nhất 2 công trình đường dây và trạm biến áp cấp III trở lên.

Đối với Kỹ sư trắc địa, thay vì quy định như trước, HSMT yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình xây dựng. Đồng thời, HSMT cũng yêu cầu nhân sự này đã từng có kinh nghiệm giám sát trắc địa ít nhất 1 công trình đường dây và trạm biến áp cấp II trở lên hoặc đã làm tư vấn giám sát ít nhất 2 công trình đường dây và trạm biến áp cấp III trở lên.

Nhìn nhận về việc điều chỉnh HSMT, một đơn vị tư vấn trong lĩnh vực đấu thầu cho rằng, việc Chủ đầu tư ghi nhận phản ánh của các nhà thầu là một động thái tích cực. Tuy nhiên, xét về mặt chuyên môn, thì việc HSMT được điều chỉnh lại nhưng vẫn quy định các nhân sự đồng thời phải đáp ứng cả hai điều kiện chứng chỉ và kinh nghiệm, về bản chất là đang hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Bởi, nếu đúng tinh thần của Nghị định số 100/2018/NĐ-CP, thì nhân sự chỉ cần đáp ứng một trong hai tiêu chí này là hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của Gói thầu.

Ngày 26/1/2020, Gói thầu hoàn thành mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật. Theo đó, nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu là Công ty CP Điện lực Sông Hồng (địa chỉ tại Hà Nội).