(BĐT) - Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa có văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long xem xét, xác minh thông tin phản ánh của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ AFE về quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) chưa trung thực, khách quan, công bằng, minh bạch tại Gói thầu Thiết bị phòng máy vi tính và thiết bị phòng học ngoại ngữ có giá 2,958 tỷ đồng, do Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long (chủ đầu tư) làm bên mời thầu và đề xuất biện pháp xử lý nghiêm minh nếu phát hiện vi phạm.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Như Báo Đấu thầu đã thông tin, gói thầu trên sử dụng nguồn vốn thực hiện kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất giai đoạn 2017 - 2020 và vốn sự nghiệp giáo dục năm 2019; được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, đóng thầu vào chiều 16/9/2019. Có 2 nhà thầu nộp E-HSDT gồm: Liên danh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ AFE - Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Huỳnh Anh (Liên danh AFE - Huỳnh Anh), Công ty CP Quốc tế MBA, với giá dự thầu (sau giảm giá) lần lượt là 2,538 tỷ đồng và 2,927 tỷ đồng.

Ngày 23/9/2019, Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng và Dịch vụ Phúc Khang có báo cáo đánh giá E-HSDT, trong đó loại Liên danh AFE - Huỳnh Anh vì cho rằng Nhà thầu không cung cấp tài liệu chứng minh màn hình tương tác đạt chứng nhận ISO 9001:2015 về quản lý chất lượng và ISO 14001:2015 về quản lý môi trường theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu (E-HSMT). Ngày 30/9/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long đã phê duyệt nhà thầu trúng thầu là Công ty CP Quốc tế MBA với giá trúng thầu là 2,927 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày; hợp đồng trọn gói.

Không đồng ý với kết quả đánh giá của đơn vị tư vấn chấm thầu và cách giải quyết kiến nghị của Chủ đầu tư, Liên danh AFE - Huỳnh Anh nhiều lần gửi đơn kiến nghị tới các cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Long, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thủ tướng Chính phủ.

Trong văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long, Cục Quản lý đấu thầu cho biết, theo đơn khiếu nại của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ AFE, quá trình đánh giá E-HSDT của đơn vị tư vấn chấm thầu chưa trung thực, khách quan, công bằng, minh bạch, tạo tiền lệ xấu ảnh hưởng đến công tác đấu thầu và ảnh hưởng đến uy tín của tỉnh Vĩnh Long. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017, các cơ quan, đơn vị quản lý công tác đấu thầu tại địa phương có trách nhiệm thường xuyên nắm bắt các thông tin, phản ánh, kiến nghị về các hành vi tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu để kịp thời xác minh, xử lý. Trường hợp cần thiết hoặc phát hiện những vi phạm nghiêm trọng cần chủ động đề xuất các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất. Vì vậy, Cục Quản lý đấu thầu chuyển đơn khiếu nại của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ AFE đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long xem xét, xác minh các thông tin phản ánh và đề xuất biện pháp xử lý nghiêm minh nếu phát hiện vi phạm.

Ngày 5/2/2020, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, cán bộ đấu thầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long cho biết, Chủ đầu tư, Tư vấn và các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đã nhiều lần tổ chức họp bàn về nội dung kiến nghị của Liên danh AFE - Huỳnh Anh nhưng kết quả là không thay đổi nội dung đánh giá E-HSDT của nhà thầu này. Hiện nay, Công ty CP Quốc tế MBA cũng đã hoàn thành hợp đồng Gói thầu và Chủ đầu tư đã tất toán cho Nhà thầu trúng thầu.

Về câu chuyện kiến nghị dài kỳ của Liên danh AFE - Huỳnh Anh, TS. Nguyễn Việt Hùng - chuyên gia về đấu thầu - cho rằng, trường hợp gói thầu đã hoàn thành mà phát hiện những sai sót trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu thì tổ chức, cá nhân làm sai sẽ phải đền bù thiệt hại cho nhà thầu và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Ngày 25/12/2019, UBND tỉnh Vĩnh Long có quyết định giải quyết kiến nghị của Liên danh AFE - Huỳnh Anh tại gói thầu trên. Theo đó, UBND tỉnh Vĩnh Long không công nhận nội dung kiến nghị của Liên danh nhà thầu với lý do giá trị hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự (của nhà thầu nộp trong E-HSDT) với hàng hóa của gói thầu đang xét không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT (có giá trị nhỏ hơn 2 tỷ đồng/hợp đồng). Đồng thời, Nhà thầu tự bổ sung tài liệu đến Bên mời thầu sau thời điểm đóng thầu và sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu nên không được xem xét, đánh giá.