(BĐT) - UBND Quận 8, TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 2928/QĐ-UBND về việc giải quyết kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) đối với Gói thầu Mua sắm tài sản trang thiết bị phục vụ công tác quản lý dạy học năm 2020 của Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu. Sau hơn 3 tháng theo đuổi kiến nghị, những khúc mắc của Công ty TNHH Tân Nguyên Khôi tại gói thầu này đã được giải quyết.
Kiến nghị tại Gói thầu Mua sắm tài sản trang thiết bị phục vụ công tác quản lý dạy học năm 2020 của Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu đã được giải quyết. Ảnh minh họa: Tiên Giang

Kiến nghị tại Gói thầu Mua sắm tài sản trang thiết bị phục vụ công tác quản lý dạy học năm 2020 của Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu đã được giải quyết. Ảnh minh họa: Tiên Giang

Quyết định của UBND Quận 8 công nhận nội dung kiến nghị của Công ty Tân Nguyên Khôi về KQLCNT gói thầu nói trên là có cơ sở. Đồng thời, không công nhận KQLCNT của gói thầu này đã được Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu phê duyệt. Lý do là, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) của Công ty TNHH Khoa Mai Nguyễn (Bên mời thầu) đánh giá HSDT của Công ty Tân Nguyên Khôi, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thành Công TC và Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Anh Khoa có lý do loại nhà thầu chưa đủ cơ sở, chưa bảo đảm mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu (HSMT yêu cầu không đầy đủ, cụ thể và rõ ràng đối với tiêu chí loại nhà thầu).

Quyết định nói trên cũng yêu cầu Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu tiếp tục đánh giá HSDT của Công ty Tân Nguyên Khôi, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thành Công TC và Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Anh Khoa theo đúng quy định. Mặt khác, Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu có trách nhiệm chi trả chi phí giải quyết kiến nghị KQLCNT cho Nhà thầu Tân Nguyên Khôi.

Liên quan đến gói thầu trên, trong số báo ra ngày 13/5/2020, Báo Đấu thầu đã có bài viết: “Gói thầu tại Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu (TP.HCM): Loại nhà thầu không hợp lý?” và số báo ra ngày 5/6/2020 có bài viết: “Gói thầu của Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu (TP.HCM): Nhà thầu chờ phản hồi kiến nghị”.

Nội dung hai bài báo phản ánh việc Công ty Tân Nguyên Khôi bị loại tại gói thầu trên với lý do: “Nhà thầu thiếu bước duyệt mẫu, kiểm tra hàng hóa trước khi lắp đặt (phải trình mẫu để chủ đầu tư duyệt, kiểm tra hàng hóa trước) và kể cả khi đã làm rõ hồ sơ đề xuất”. Tuy nhiên, Công ty Tân Nguyên Khôi cho rằng, nội dung trên không phải tiêu chí đánh giá “đạt” hay “không đạt”, nên đây không phải là điều kiện tiên quyết để loại nhà thầu. Mặt khác, khi tham dự thầu, Nhà thầu đã nộp hàng mẫu (có biên nhận nộp hàng mẫu lúc 13 giờ 30 ngày 24/4/2020, trước thời gian đóng thầu) để Chủ đầu tư, Bên mời thầu duyệt mẫu và đánh giá về kỹ thuật.

Gói thầu trên do Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu là chủ đầu tư. Nguồn vốn thực hiện Gói thầu là vốn ngân sách nhà nước và nguồn thu hợp pháp của Trường, hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh trong nước, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Nhà thầu trúng thầu được phê duyệt trước đó là Công ty TNHH Thiết bị văn phòng - trường học Đại Thiên Bảo.