(BĐT) - Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên vừa công bố kết quả lựa chọn thầu Gói thầu Lắp đặt hệ thống nhận diện thương hiệu 3D tại Petrolimex-Cửa hàng 30. Đây là gói thầu trong thời gian phát hành hồ mời thầu (HSMT) đã bị phản ánh thiếu cạnh tranh trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thậm chí vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu.
Một cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (ảnh: Internet)

Một cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (ảnh: Internet)

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu, Công ty TNHH TTM (có địa chỉ tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) được công bố trúng thầu với giá 703,132 triệu đồng thông qua hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng 10 ngày. Loại hợp đồng trọn gói.

Gói thầu do Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên làm chủ đầu tư trực tiếp mời thầu. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn chi phí kinh doanh của doanh nghiệp. Giá gói thầu được công bố 717,458 triệu đồng.

Trước đó, một nhà thầu có địa chỉ tại tỉnh Bình Dương phản ánh, quá trình lựa chọn nhà thầu Gói thầu hạn chế cạnh tranh, vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu.

Cụ thể, theo nhà thầu phản ánh, Gói thầu có giá trị nằm trong hạn mức phải tổ chức lựa chọn nhà thầu bằng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, được pháp luật về đấu thầu quy định rõ. Tuy nhiên, Chủ đầu tư đã không tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng mà tổ chức chào hàng cạnh tranh truyền thống.

Ngoài ra, Chủ đầu tư xác định cụ thể 3 nhà thầu được tham gia chào thầu gồm: Công ty TNHH LA HOME; Công ty TNHH Quang Việt Tín; Công ty TNHH TTM đều có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, nêu rõ trong Quyết định về việc phê duyệt yêu cầu báo giá và danh sách các nhà thầu tham gia chào hàng canh tranh rút gọn Gói thầu.

“Việc xác định luôn 3 nhà thầu được tham gia chào hàng cạnh tranh thì không còn cơ hội cho các nhà thầu khác”, đại diện nhà thầu phản ánh và cho biết thêm, HSMT Gói thầu còn không có nội dung chi tiết.

Trước phản ánh về việc không áp dụng chào hàng cạnh tranh qua mạng, ông Thịnh - cán bộ phụ trách công tác đấu thầu tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên lý giải: “Đây là gói thầu thương hiệu đặc thù của ngành nên không tổ chức đấu thầu qua mạng”.

Không đồng tình với cách giải thích của đại diện Bên mời thầu, một chuyên gia về đấu thầu nhấn mạnh, trong trường hợp này, Gói thầu phải áp dụng lựa chọn chào hàng cạnh tranh qua mạng. Theo chuyên gia đấu thầu, quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 29 và Khoản 1 Điều 31 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ, kể từ ngày 1/2/2020 phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù.

Vì thế, vị chuyên gia cho rằng, việc Bên mời thầu lấy lý do Gói thầu Lắp đặt hệ thống nhận diện thương hiệu 3D tại Petrolimex-Cửa hàng 30 là gói thầu thương hiệu đặc thù của ngành nên không tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng là không hợp lý.