(BĐT) - Sau khi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định (Gọi tắt là Ban Nông nghiệp tỉnh Bình Định) công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ Suối Mây, thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh), Công ty CP Xây dựng đô thị và Phát triển nông thôn liên tục có văn bản phản ứng vì bị loại ở bước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm.
Gói thầu Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ Suối Mây, thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) có giá 6,756 tỷ đồng. Ảnh minh họa: NC st

Gói thầu Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ Suối Mây, thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) có giá 6,756 tỷ đồng. Ảnh minh họa: NC st

Gói thầu nêu trên có giá 6,756 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước, được đấu thầu rộng rãi qua mạng; đóng thầu ngày 18/1/2021, do Ban Nông nghiệp tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu. Có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), gồm: Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Nhơn Lộc (Nhà thầu Nhơn Lộc) với giá dự thầu sau giảm giá là 6,037 tỷ đồng; Công ty CP Xây dựng đô thị và Phát triển nông thôn với giá dự thầu sau giảm giá là 6,597 tỷ đồng; Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thủy Dương - Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Bình Dương (Liên danh Thủy Dương - Bình Dương) có giá dự thầu là 6,756 tỷ đồng.

Ngày 2/3/2021, Tổ chuyên gia có báo cáo đánh giá HSDT lần 1. Theo đó, Công ty CP Xây dựng đô thị và Phát triển nông thôn bị loại ở bước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm, không được xem xét tiếp về kỹ thuật. Lý do loại là hợp đồng tương tự không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT). Cụ thể, HSMT yêu cầu nhà thầu phải có 1 hợp đồng thi công cụm công trình đầu mối hồ chứa nước, kênh tưới, đường quản lý vận hành cấp IV, có giá trị tối thiểu 6 tỷ đồng, loại công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trong HSDT, Nhà thầu cung cấp Hợp đồng thi công xây dựng kênh và công trình trên kênh thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp và kiên cố hóa hệ thống thủy lợi sau Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại, giai đoạn 1 (có giá trị 7,1 tỷ đồng), là công trình thủy lợi cấp III. Tổ chuyên gia đánh giá hợp đồng này không đáp ứng yêu cầu của HSMT.

Qua xem xét HSMT và hợp đồng tương tự của Công ty CP Xây dựng đô thị và Phát triển nông thôn, chuyên gia về đấu thầu khẳng định, ý kiến của Nhà thầu phản đối kết quả chấm thầu là có cơ sở, hợp đồng tương tự mà Nhà thầu đã thực hiện có độ phức tạp hơn và có tính chất tương tự về nội dung công việc, bản chất công việc với Gói thầu Sửa chữa, nâng cấp hồ Suối Mây.

Công ty CP Xây dựng đô thị và Phát triển nông thôn cho rằng, hợp đồng tương tự mà Nhà thầu cung cấp trong HSDT là công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp III, có độ phức tạp hơn công trình mà HSMT yêu cầu, đều có các hạng mục công việc đào, đắp đất, đắp mái taluy, áp trúc… bê tông mái taluy. Hơn nữa, công trình đang mời thầu là thi công đập đất, công trình không mang tính đặc thù, vẫn là thi công đào, đắp đất theo tiêu chuẩn hiện hành.

Ngày 2/4/2021, sau khi Bên mời thầu yêu cầu 3 nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSDT và bảo lãnh dự thầu, Tổ chuyên gia có báo cáo đánh giá HSDT lần 2.

Theo đó, Liên danh Thủy Dương - Bình Dương là nhà thầu duy nhất đạt yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, được xem xét về kỹ thuật và sau đó được lựa chọn trúng thầu. 2 nhà thầu còn lại đều bị loại ở bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

Nhà thầu Nhơn Lộc bị loại vì nội dung làm rõ HSDT không đúng theo yêu cầu của Bên mời thầu. Thêm vào đó, trong HSDT, Nhà thầu Nhơn Lộc kê khai 3 nhân sự (dự kiến tham gia thực hiện Gói thầu) đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng 2 công trình thủy lợi tương tự gồm: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Chòi Hiền; Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Suối Sổ. Tuy nhiên, kết quả xác minh của Ban Nông nghiệp tỉnh Bình Định cho thấy, 3 nhân sự này không có tên trong danh sách nhân sự tham gia các công trình tương tự nêu trên.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, ông Nguyễn Nhật Tiến - người phụ trách công tác đấu thầu phủ nhận việc mình phụ trách công tác đấu thầu, đã chuyển công tác và Bên mời thầu chưa cập nhật số điện thoại của người thay thế. Tuy nhiên, qua xác minh của phóng viên, ông Tiến vẫn đang làm công tác đấu thầu tại Ban Nông nghiệp tỉnh Bình Định.