(BĐT) - Gói thầu QB04 Xây dựng tuyến đường Dinh Mười, Quảng Ninh vừa mở thầu chiều ngày 4/11/2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu nêu trên thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình (lần 3), do Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Quảng Bình làm chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Bình làm bên mời thầu. Giá gói thầu là 68,685 tỷ đồng, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, qua mạng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Theo biên bản mở thầu, chỉ có 1 nhà thầu tham dự là Công ty TNHH Hoàng Huy Toàn. Giá dự thầu của nhà thầu này là 59,086 tỷ đồng, với thời gian thực hiện hợp đồng 30 tháng.

Công ty TNHH Hoàng Huy Toàn có địa chỉ trụ sở tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.