(BĐT) - Gói thầu B1 thuộc Dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Vĩnh Lương 2 (thôn Cửu Hàm) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cách đây hơn 1 tháng, nhưng đến nay nhà thầu không được lựa chọn vẫn không đồng tình với kết quả.
Dự án Xây mới Trường Tiểu học Vĩnh Lương 2 do Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Nha Trang là chủ đầu tư. Ảnh: st

Dự án Xây mới Trường Tiểu học Vĩnh Lương 2 do Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Nha Trang là chủ đầu tư. Ảnh: st

Gói thầu B1 Thi công xây dựng + thiết bị chữa cháy… thuộc Dự án Xây mới Trường Tiểu học Vĩnh Lương 2, do Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Nha Trang là chủ đầu tư, Công ty CP Tư vấn đô thị Việt Nam – Vinacity là bên mời thầu. Giá Gói thầu là 16,352 tỷ đồng, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Việc tổ chức đấu thầu qua mạng thực hiện trước khi Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 có hiệu lực.

Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 28/02/2018, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty CP Xây dựng Liên danh – Công ty CP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Khánh Hòa - Công ty CP Tư vấn và Xây dựng CIC với giá trúng thầu 16,34 tỷ đồng. Nhà thầu tham dự thầu còn lại là Công ty CP Xây dựng Hiệp Hòa đưa ra giá dự thầu thấp hơn (tròn 16 tỷ đồng) nhưng bị loại vì bảo đảm dự thầu không hợp lệ, không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm.

Cụ thể, theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT), trong E-HSDT của Công ty CP Xây dựng Hiệp Hòa, bảo lãnh dự thầu không có trang chữ ký và đóng dấu của bên phát hành bảo lãnh; không đề xuất các máy móc, thiết bị chủ yếu dự kiến sử dụng cho Gói thầu.

Với những lý do bị loại này, Công ty CP Xây dựng Hiệp Hòa nhiều lần kiến nghị thể hiện sự không đồng tình với kết quả, cho rằng việc chấm thầu chưa công bằng, minh bạch, khách quan. Nhà thầu này cho rằng họ đã không được Bên mời thầu đề nghị cung cấp lại bảo lãnh dự thầu và các tài liệu chứng minh máy móc, thiết bị chủ yếu thuộc sở hữu của Nhà thầu để làm rõ. Ngoài ra, Hiệp Hòa đặt vấn đề tên nhà thầu trúng thầu không có trong biên bản mở thầu, cụ thể trong biên bản mở thầu nhà thầu là Công ty CP Xây dựng Liên danh, nhưng trúng thầu là Liên danh Công ty CP Xây dựng Liên danh - Công ty CP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Khánh Hòa - Công ty CP Tư vấn và Xây dựng CIC.

Dù trong hồ sơ mời thầu (HSMT) đã đính kèm 2 thông báo mời thầu đều thể hiện rõ ràng chủ đầu tư là Phòng GD&ĐT TP. Nha Trang, nhưng Hiệp Hòa kiến nghị biên bản mở thầu ghi tên chủ đầu tư, bên mời thầu và tư vấn chấm thầu đều là Vinacity là vi phạm quy định.

Điều 18 Nghị định 63/2014/NĐ-CP (NĐ63) quy định, bảo đảm dự thầu được coi là hợp lệ khi có giá trị và thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu cầu của HSMT. Đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực, đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của HSMT. Trường hợp gói thầu tổ chức đấu thầu qua mạng thì nhà thầu phải scan thư bảo lãnh của ngân hàng nộp kèm theo HSDT và bản scan thư bảo lãnh được coi là tài liệu để đánh giá về tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu. Trường hợp file scan thư bảo lãnh trong HSDT thiếu trang có chữ ký, đóng dấu của đơn vị phát hành thì bảo đảm dự thầu này được đánh giá là không hợp lệ theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 18 NĐ 63. 

Về đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu, đối với đấu thầu qua mạng, trường hợp khi tham dự thầu, các thành viên trong liên danh thống nhất trong thỏa thuận liên danh sử dụng chứng thư số của 1 thành viên để nộp HSDT thì việc nhà thầu này nộp HSDT cho nhà thầu liên danh là phù hợp. Nếu nhà thầu liên danh này trúng thầu thì việc đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo đúng tên nhà thầu trong đơn dự thầu và trong thỏa thuận liên danh. 

Đối với trường hợp đăng nhầm tên chủ đầu tư, theo Cục Quản lý đấu thầu, do trong HSMT đã quy định rõ thông tin của chủ đầu tư nên việc trích xuất nhầm tên của bên mời thầu thành tên của chủ đầu tư thì cũng không ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà thầu.

Một chuyên gia về đấu thầu khẳng định, với đấu thầu qua mạng, HSDT được lưu trữ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, bên mời thầu không thể can thiệp, chỉnh sửa.