(BĐT) - Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc đang kêu gọi các nhà thầu quan tâm nộp hồ sơ dự thầu đối với 4 lô thầu của Gói thầu Đường dây 500kV Tây Hà Nội - Thường Tín có sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Gói thầu sẽ xây dựng mới đường dây cấp điện áp 500kV 2 mạch với chiều dài khoảng 40 km, từ trạm biến áp 500kV Tây Hà Nội đến trạm biến áp 500kV Thường Tín. Tuyến đường dây đi qua địa bàn các huyện Quốc Oai, Chương Mỹ, Thanh Oai và Thường Tín, TP. Hà Nội. Việc lựa chọn nhà thầu thực hiện theo hướng dẫn của nhà tài trợ, thời gian thực hiện hợp đồng là 360 ngày.