(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An vừa thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ thực hiện Dự án Khu đô thị trung tâm mới thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn.
Dự án Khu đô thị trung tâm mới thị trấn Nam Đàn có tổng chi phí thực hiện Dự án là 1.175,77 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án Khu đô thị trung tâm mới thị trấn Nam Đàn có tổng chi phí thực hiện Dự án là 1.175,77 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện Dự án là 1.175,77 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 36,841 tỷ đồng. Diện tích khu đất là 200.168,5 m2. Khu đất chủ yếu là đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất giao thông thủy lợi nội đồng, đất ở, đất sinh hoạt cộng đồng, đất cơ sở thể dục thể thao, hiện chưa giải phóng mặt bằng). Dự kiến quy mô dân số là khoảng 2.000 người.

Về yêu cầu năng lực, kinh nghiệm, nhà đầu tư phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu là 235 tỷ đồng và có ít nhất 1 dự án tương đương với vai trò nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu hoặc nhà thầu chính.

Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng kí thực hiện Dự án là trước 8 giờ ngày 13/12/2021.