Công ty Garmex Sài Gòn (HoSE: GMC) thông báo chào bán 8,9 triệu cổ phiếu ra công chúng, giá chào bán 15.000 đồng/cp. Thời gian dự kiến thực hiện là trong quý III và IV.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Với số tiền thu được khoảng 134 tỷ đồng, công ty dự kiến dùng 60 tỷ để chi lương và 74 tỷ mua nguyên phụ liệu, bao bì, chi phí gia công, xuất nhập khẩu và chi phí khác cho sản xuất.

Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của công ty gồm doanh thu thuần 1.900 tỷ đồng, giảm 7% cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 62,4 tỷ đồng, giảm 48% cùng kỳ. Song, tỷ lệ cổ tức mục tiêu ở mức 20-30% trong khi năm 2018 chỉ 15%.

9 tháng, công ty ghi nhận doanh thu thuần 1.336 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 70 tỷ đồng, cùng kỳ giảm 11% so cùng kỳ. Riêng quý III doanh thu thuần 507 tỷ đồng, giảm 18%; lãi 19,8 tỷ đồng, giảm 65%.

Theo NDH