DIỄN ĐÀN ĐẤU THẦU

ĐĂNG KÝ

Tham gia Diễn đàn Đấu thầu, Quý Khách hàng sẽ được:

Đọc Báo giấy phiên bản điện tử (E-book) miễn phí giúp nhanh chóng nắm bắt các thông tin về đấu thầu, đấu giá.

Nêu các vướng mắc, câu hỏi trong thực tiễn của mình để trao đổi, thảo luận, gợi mở hướng xử lý cùng với các thành viên khác và các chuyên gia, luật sư có kiến thức, kinh nghiệm sâu về lĩnh vực đấu thầu.

Cập nhật thông tin về các gói thầu bị kiến nghị, tiêu chí bị kiến nghị, kết quả giải quyết kiến nghị (nếu có); dẫn chiếu các quy định pháp luật liên quan, trao đổi, phân tích về tình huống bị kiến nghị.

Từ đó, các Chủ đầu tư/Bên mời thầu có các gói thầu, dự án đang, chuẩn bị mời thầu có thể tham khảo để xây dựng, điều chỉnh tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn được nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm, đồng thời tránh xảy ra các tình huống kiến nghị tương tự, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả gói thầu, dự án.

Tham khảo các giải đáp vướng mắc của cơ quan chức năng liên quan đến một số tình huống cụ thể trong đấu thầu.

Hướng dẫn về nghiệp vụ đấu thầu thông qua các video sinh động, hấp dẫn, dễ hiểu, dễ thực hành.

Tham gia miễn phí các hội thảo, tọa đàm, phổ biến kiến thức về pháp luật đấu thầu do Báo Đấu thầu tổ chức.