(BĐT) - Công ty CP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã chứng khoán: GIL) thông qua kế hoạch trả cổ tức tiền mặt năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức tiền mặt năm 2020 tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng là 17/6 và ngày thanh toán là 30/6.

Quý I/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 864,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 71,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,7% và 66,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 16% lên 19,4%.

Mặc dù lợi nhuận trong kỳ tăng nhưng dòng tiền lại âm. Cụ thể, trong quý I/2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 95,1 tỷ đồng so với cùng kỳ dương tới 116,9 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 1,9% so với đầu năm lên 2.760,6 tỷ đồng.