(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Phát triển bền vững TP. Đà Nẵng do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến ngày 31/12/2022. Điều chỉnh giảm quy mô đầu tư và điều chỉnh một số hạng mục của Hợp phần 2 - Hệ thống xe buýt nhanh thí điểm. Điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư của Dự án 90,819 triệu USD, theo đó tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 267,5 triệu USD (tương đương 6.152,5 tỷ đồng). Trong đó, vốn vay của WB là 160,5 triệu USD (tương đương 3.691,3 tỷ đồng), vốn đối ứng là 2.461,2 tỷ đồng.

Dự án Phát triển bền vững TP. Đà Nẵng