• Đơn giản hóa thủ tục trong giám sát, đánh giá đầu tư

  26/10/2020 14:00

  (BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đang dự thảo Nghị định của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư (thay thế Nghị định số 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 01/2020/NĐ-CP). Để cắt giảm thủ tục hành chính và phù hợp hơn với thực tế triển khai, cơ quan soạn thảo đã sửa đổi quy định về chi phí và chế độ báo cáo, giám sát đánh giá đầu tư. Dự thảo cũng bổ sung một số nội dung về dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
 • 21 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước mất an toàn về tài chính

  11/11/2019 08:00

  (BĐT) - Theo Báo cáo kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước năm 2018 vừa được Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ, có 21 doanh nghiệp (DN) 100% vốn nhà nước mất an toàn về tài chính, bao gồm 8 đơn vị do các bộ, ngành quản lý và 13 đơn vị do các địa phương quản lý.
 • Công khai ngân sách: Công chúng được giám sát “túi tiền” tới đâu?

  14/02/2016 07:42

  Không phải ngẫu nhiên mà mức độ minh bạch của ngân sách của Việt Nam được Tổ chức Hợp tác Ngân sách Quốc tế (IBP) đánh giá ở nhóm yếu nhất với chỉ 18/100 điểm. Việc chậm công khai báo cáo, tài liệu, hoặc nếu có thì thiếu nhiều chỉ tiêu quan trọng là vấn đề đã được chính các chuyên gia lên tiếng.
 • Triển khai 10 sáng kiến phòng, chống tham nhũng

  05/01/2016 14:00

  (BĐT) - Thanh tra Chính phủ vừa thông báo danh sách các đề án được chọn để tài trợ thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Nhân rộng Sáng kiến Phòng, chống tham nhũng (PCTN) Việt Nam.

chuyên đề

Kết nối đầu tư