(BĐT) - Theo số liệu vừa được Cục Đầu tư nước ngoài (ĐTNN) công bố, tháng 1/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 1,9 tỷ USD, tăng 51,9% so với cùng kỳ năm 2018.
Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút được 1,19 tỷ USD vốn FDI trong tháng 1/2019. Ảnh: Đăng Khoa

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút được 1,19 tỷ USD vốn FDI trong tháng 1/2019. Ảnh: Đăng Khoa

Cụ thể, tính đến ngày 20/1/2019, cả nước có 226 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới 805 triệu USD, tăng 81,9% so với cùng kỳ năm 2018. 72 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 340,2 triệu USD, bằng 74,5% so với cùng kỳ năm 2018. 489 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị vốn góp 761,8 triệu USD, tăng 114% so với cùng kỳ 2018.

Ước tính đến ngày 20/1/2019, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã giải ngân được 1,55 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong số 18 ngành, lĩnh vực được nhà ĐTNN đầu tư, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo có ưu thế nhất với tổng số vốn đạt 1,19 tỷ USD, chiếm 62,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 185,8 triệu USD, chiếm 9,7% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ ba là lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư đăng ký là 179,1 triệu USD, chiếm 9,3% tổng vốn đầu tư đăng ký...

Nhật Bản dẫn đầu 51 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đầu tư gần 364 triệu USD, chiếm 19% tổng vốn đầu tư; Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký 349,1 triệu USD, chiếm 18,3% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Trung Quốc vươn lên đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 307,8 triệu USD, chiếm 16,1% tổng vốn đầu tư...