• Xử lý bước đầu câu chuyện “có tiền không tiêu được”

    02/12/2020 10:00

    (BĐT) - So với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện, giải ngân từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 11 và 11 tháng năm nay đạt mức cao nhất trong một thập kỷ qua. Kết quả thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công tích cực cho thấy nhiều bài học kinh nghiệm để tiếp tục thúc đẩy tốt thực hiện nguồn vốn này trong thời gian tới, không lặp lại tình trạng có tiền mà không tiêu được.

chuyên đề

Kết nối đầu tư