(BĐT) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP.HCM, tính đến hết tháng 6, Kho bạc Nhà nước TP.HCM xác nhận tổng số vốn giải ngân hơn 6.200 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 19,5%. Đây là tỷ lệ rất thấp so với kế hoạch vốn giao. Trong đó, vốn cân đối từ ngân sách trung ương chỉ giải ngân được hơn 59 tỷ đồng, đạt 2,4% tổng kế hoạch vốn giao trong năm 2022. Vốn cân đối từ ngân sách địa phương đạt cao hơn (20,9%, tức hơn 6.100 tỷ đồng).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đánh giá của TP.HCM, thực tế, việc giải ngân thường tập trung vào các tháng cuối năm. Nhưng tỷ lệ giải ngân trong 6 tháng đầu năm như vậy là chưa đáp ứng được yêu cầu.

Đầu năm, TPHCM đã giao vốn, đến giữa năm các chủ đầu tư thấy không giải ngân được đã đề nghị trả lại 3.900 tỷ đồng. Theo số liệu tổng hợp đến hết tháng 5/2022, trong số gần 1.800 dự án được giao vốn trong năm nay, rất nhiều dự án của TP.HCM thậm chí chưa giải ngân được đồng nào.