(BĐT) - UBND tỉnh Gia Lai vừa quyết định thu hồi hơn 4.100ha đất sử dụng kém hiệu quả trên địa bàn. Trước đó, quỹ đất này đã được UBND Tỉnh quyết định giao cho các tổ chức, cá nhân và các cấp chính quyền địa phương trong Tỉnh quản lý và triển khai thực hiện 722 dự án. 
Gia Lai thu hồi 4.100 ha đất sử dụng kém hiệu quả

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, các công trình, dự án đều không phát huy hiệu quả và phần lớn đều sử dụng sai mục đích.

Theo kế hoạch, diện tích đất thu hồi sẽ được chuyển đổi mục đích sử dụng để phục vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của tỉnh Gia Lai.