(BĐT) - Dự kiến trong quý III - IV/2017, Công ty CP Gia Lai CTC sẽ phát hành 8 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với giá chào bán là 10.000 đồng/CP. Vốn điều lệ sau phát hành cổ phiếu sẽ tăng lên trên 167,999 tỷ đồng. 

Số cổ phiếu chào bán cho đối tác chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm, kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được dùng để tái cơ cấu nợ vay và cải thiện tình hình tài chính của Công ty. Đồng thời, Công ty sẽ đầu tư xây dựng Dự án Cải tạo, nâng cấp nhà hàng, khách sạn; cải tạo và nâng cấp các nhà sách - siêu thị hiện có...