(BĐT) - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai chuẩn bị tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019 đối với 10 khu vực mỏ.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Được biết, 10 khu vực mỏ chưa có kết quả thăm dò khoáng sản, bao gồm: 1 mỏ đá xây dựng, 5 mỏ cát xây dựng, 3 mỏ đất san lấp, 1 mỏ đất sét làm gạch nung. Các tổ chức sau khi trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản sẽ tiến hành làm thủ tục thăm dò, phê duyệt trữ lượng và được cấp phép khai thác theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai đã thông báo đến 40 tổ chức đủ điều kiện để chuẩn bị tham gia phiên đấu giá.