UBND TP Hà Nội đã có quyết định về mức giá áp dụng cho việc đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2 (đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến cầu Mai Động).
Giá đất đền bù dự án đường Vĩnh Tuy –Mai Động cao nhất hơn 83 triệu đồng/m2

Theo Quyết định số 368 của UBND TP Hà Nội mới ban hành, duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai II từ đoạn cầu Vĩnh Tuy đến cầu Mai Động thuộc quận Hai Bà Trưng. 

-Mức giá đất ở cao nhất 83,46 triệu đồng/m2, áp dụng đối với vị trí 1 đường Minh Khai (đoạn từ Kim Ngưu đến cuối đường) có hệ số điều chỉnh là 2,14 lần so với giá đất ở được quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP Hà Nội. 

-Vị trí thứ 2 đường Minh Khai (đoạn từ Kim Ngưu đến cuối đường), giá đất ở sẽ được điều chỉnh hệ số là 2,18 lần so với quy định, số tiền tương ứng với giá đất ở sẽ là 45,91 triệu đồng/m2. 

-Các vị trí còn lại số 3, số 4 đường Minh Khai (từ Kim Ngưu đến cuối đường) giá đất ở sẽ được điều chỉnh theo hệ số là 2,09 lần so với giá đất ở quy định, tương ứng giá đất ở là 35,86 triệu đồng/m2. 

-Vị trí số 1 đường Kim Ngưu có hệ số điều chỉnh là 2,03 lần so với quy định, tương ứng giá đất ở là 73,08 triệu đồng/m2. 

Đồng thời, UBND quận Hai Bà Trưng sẽ chịu trách nhiệm việc tính vị trí thửa đất và nguồn gốc sử dụng đất để lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ việc giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Vành đai II đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến cầu Mai Động theo quy định. 

Dự án đường vành đai 2 từ Vĩnh Tuy-Chợ Mơ-Ngã Tư Vọng cũng đã được Hà Nội duyệt đầu tư từ 2012 với kinh phí dự tính 5.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, do vướng về GPMB (kinh phí ước tính tới 4.000 tỉ) nên dự án đến nay vẫn chưa triển khai xây dựng. Dẫn tới việc chậm triển khai dự án đường trên cao từ Vĩnh Tuy -Ngã Tư Sở do Vingroup đầu tư với kinh phí ước tính 4.700 tỉ đồng. 

Để tháo gỡ khó khăn, mới đây HĐND và UBND thành phố Hà Nội vừa thống nhất chủ trương cho phép Tập đoàn Vingroup ứng trước kinh phí 1.000 tỷ đồng trong 2015 (không tính lãi) để phục vụ dự án đường Vành đai 2 đoạn Vĩnh Tuy - Mai Động.

Theo Trí thức trẻ