• Gói thầu gia cố kè Sơn Tây (Hà Nội): Nhà thầu kiến nghị bị loại oan?

    20/03/2019 14:00

    (BĐT) - Đầu tháng 2/2019, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1 (chủ đầu tư/bên mời thầu) đã  thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 12 Gia cố kè Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội. Ngay sau đó, một liên danh nhà thầu bị loại (Nhà thầu) đã có đơn kiến nghị không đồng tình về kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) tại gói thầu này.

chuyên đề

Kết nối đầu tư