(BĐT) - Ngày 26/8 tới, Công ty CP Thủy điện Gia Lai (mã chứng khoán: GHC) sẽ chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 25%. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 10/9.

Như vậy, với hơn 31,77 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 79,4 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này cho cổ đông.

Bên cạnh đó, ngày 31/8 tới đây, GHC sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 15,89 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ. Tỷ lệ phát hành 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới.

Với giá phát hành dự kiến 18.000 đồng/CP, Công ty ước sẽ thu về khoảng 286 tỷ đồng.

Trong quý II/2021, doanh thu thuần của doanh nghiệp tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 66,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 50% lên 25 tỷ đồng.