(BĐT) - HĐQT Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam – Gelex (Mã CK: GEX) vừa đưa ra một số quyết định về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018, cổ tức 2017, phát hành cổ phiếu thưởng…

GEX cho biết sẽ trả cổ tức 2017 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ thực hiện 30%, trong đó 10% cổ tức tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.

Năm 2018, GEX đặt kế hoạch doanh thu đạt 15.000 tỷ đồng, tăng 25% so với thực hiện năm 2017; lợi nhuận sau thuế đạt 1.476 tỷ đồng, tăng 13%.

Bên cạnh đó, HĐQT GEX cũng đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp 2018, tuy nhiên chi tiết chưa được thông báo. Ngoài ra, GEX cũng đã thông báo phương án thoái vốn cổ phần sở hữu tại CTCP K.I.P Việt Nam, tỷ lệ thoái vốn cũng chưa được nêu chi tiết.