Hết quý II, CTCP Điện Gia Lai - GEC (UPCoM: GEG) đang sở hữu hệ thống 14 nhà máy thủy điện và 5 nhà máy điện mặt trời với công suất lần lượt 85 MW và 260 MWp, tương đương tổng công suất 284 MW.

Riêng trong quý II, GEC đã đóng điện thêm 3 nhà máy điện mặt trời mới là Đức Huệ 1 - Long An, Hàm Phú 2 - Bình Thuận vào tháng 4; Trúc Sơn - Đăk Nông vào tháng 6 (thi công kỷ lục chỉ trong 100 ngày) với tổng công suất gần 143 MWp, hưởng mức giá ưu đãi 9,35 cents/kWh trong 20 năm.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 202 triệu kWh, trong đó điện mặt trời là 125 triệu kWh (62%) và thủy điện là 77 triệu kWh (38%). Mặc dù 3 nhà máy điện mặt trời mới vận hành trong quý II nhưng sản lượng đã đạt 53% kế hoạch năm, thậm chí vượt 42% kế hoạch 6 tháng và cao hơn thủy điện 1,6 lần, do tận dụng được tình hình thời tiết hạn hán nắng nóng kéo dài.

GEC đang chào bán đấu giá công khai các nhà máy thủy điện quy mô nhỏ, công suất dưới 2 MW bao gồm nhà máy Ia Đrăng 1 (0,6 MW), Kênh Bắc - Ayun Hạ (1 MW), Ia Đrăng 2 (1,2 MW), Ia Đrăng 3 (1,6 MW) và Ia Meur 3 (1,8 MW) tại Gia Lai. Dự kiến số tiền thu được ít nhất 205 tỷ đồng phục vụ cho việc đầu tư các dự án điện mặt trời với tổng công suất dự kiến hơn 700 MWp sắp tới.

Doanh thu thuần lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 514 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ và đạt 51% kế hoạch năm. Tỷ trọng doanh thu thuần bao gồm 85% đến từ hoạt động bán điện trong đó điện mặt trời đạt 269 tỷ đồng, tương đương 53% và thủy điện đóng góp 167 tỷ đồng, chiếm 32%; còn lại 11% là cung cấp dịch vụ và 4% là xây lắp.

Lợi nhuận trước thuế lũy kế vẫn tăng 67% so với cùng kỳ, đạt 164 tỷ đồng và hoàn thành 68% kế hoạch năm, trong đó riêng quý II tăng 128%.

Tổng tài sản đến cuối tháng 6 tăng 52% lên 6.620 tỷ đồng chủ yếu do tài sản cố định tăng 85% so với đầu năm, đạt 5.321 tỷ đồng khi đưa vào 3 vận hành 3 nhà máy điện mặt trời mới. Ngoài ra, GEC đã phát hành thành công 9,7 triệu cổ phiếu cho các cán bộ nhân viên thu về 107 tỷ đồng nâng vốn điều lệ lên 2.038 tỷ đồng, tăng 5%.

Theo NDH