(BĐT) - Theo báo cáo vừa công bố, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (UBGSTCQG) nhận định, GDP tăng mạnh trong quý III do cả 3 khu vực nông - lâm - thủy sản, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Ngoài ra, tổng cầu tiếp tục cải thiện góp phần thúc đẩy tăng trưởng của quý III. Năng lực cung của nền kinh tế liên tục cải thiện, cho thấy các giải pháp của Chính phủ đề ra nhằm cải thiện môi trường đầu tư, phát triển doanh nghiệp đã đạt được những kết quả rất tích cực, tạo xung lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế.

Ủy ban này cho rằng, trong quý IV, cầu tiêu dùng, cầu đầu tư sẽ tăng mạnh hơn khi tốc độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản được đẩy nhanh. Đồng thời, xuất khẩu nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng mạnh hơn do diễn biến thuận lợi của kinh tế thế giới cũng như tăng trưởng thương mại toàn cầu.

Tiếp đà phục hồi mạnh của quý II và quý III, UBGSTCQG dự báo tăng trưởng quý IV sẽ đạt khoảng 7,5 - 7,7%, giúp tăng trưởng cả năm có thể đạt trên 6,7%.