(BĐT) - Chiều ngày 12/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã tới làm việc tại Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tại Hà Nội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Kiểm toán Nhà nước xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2022 đi sâu vào vấn đề trọng tâm, tháo gỡ các điểm nghẽn hiện nay để sau đại dịch phục vụ phát triển kinh tế, xã hội - ảnh Thành Chung

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Kiểm toán Nhà nước xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2022 đi sâu vào vấn đề trọng tâm, tháo gỡ các điểm nghẽn hiện nay để sau đại dịch phục vụ phát triển kinh tế, xã hội - ảnh Thành Chung

Báo cáo Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác, Tổng KTNN Trần Sỹ Thanh cho biết, kế hoạch năm 2021, KTNN có 190 cuộc kiểm toán, dự kiến tổ chức thành 213 đoàn kiểm toán, hiện đã kết thúc 91 đoàn kiểm toán. Trong gần 8 tháng đầu năm 2021, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 50.878 tỷ đồng (tăng thu ngân sách nhà nước 6.659 tỷ đồng, giảm chi ngân sách nhà nước 5.798 tỷ đồng và kiến nghị khác 38.421 tỷ đồng); kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 67 văn bản pháp luật, kịp thời khắc phục lỗ hổng về cơ chế, chính sách, tránh thất thoát, lãng phí; kiến nghị chấn chỉnh hoạt động của đơn vị được kiểm toán và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan.

KTNN đã cung cấp 151 báo cáo kiểm toán và tài liệu liên quan cho các đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tòa án, các cơ quan điều tra và các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát; chuyển 1 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Cảnh sát điều tra để xem xét điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị KTNN xây dựng Đề án hoàn thiện tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời sớm xây dựng kế hoạch để triển khai chiến lược KTNN đến năm 2030, không ngừng tăng cường sự công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy, từng bước hiện đại hóa trong hoạt động, khắc phục tình trạng phát hành báo cáo kiểm toán còn chậm.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu KTNN tăng cường kiểm tra, đánh giá, đảm bảo tính nghiêm minh trong việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN; tiếp tục đẩy mạnh công khai kết quả kiểm toán bằng các hình thức phù hợp theo quy định của Luật KTNN. Chủ tịch Quốc hội đề nghị KTNN xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2022 trên cơ sở tổng kết kết quả thực tiễn thời gian qua, đi sâu vào vấn đề trọng tâm, bám sát các nhiệm vụ thực hiện, tháo gỡ các điểm nghẽn hiện nay để sau đại dịch phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; bám vào giám sát tối cao về tiết kiệm chống lãng phí.