(BĐT) - Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2019, trên cả nước có 46.841 doanh nghiệp (DN) không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, tăng 43,4% so với năm 2018. Đây là những DN không còn kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký, qua kiểm tra, cơ quan thuế không tìm thấy và không liên lạc được.
Gần 47.000 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gần 47.000 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Số lượng DN không hoạt động tại địa chỉ đăng ký tập trung chủ yếu ở các ngành: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy với 16.035 DN; Xây dựng với 7.181 DN; Công nghiệp chế biến, chế tạo với 5.561 DN.

Các địa phương có số lượng doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký lớn nhất là: TP.HCM có 13.458 DN; tiếp đó là TP. Hà Nội với 10.677 DN; Thanh Hóa có 2.233 DN và Hải Phòng có 1.580 DN.