(BĐT) - Theo thống kê của Tổng cục Thuế, tổng số tiền nợ thuế đến 28/2/2019 là 79,7 nghìn tỷ đồng, trong đó, tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày (có khả năng thu) là 42.482 tỷ đồng. Số nợ này chiếm tỷ trọng 53,3% tổng số tiền nợ thuế.
Tổng số nợ thuế đến hết tháng 2 năm nay là gần 98 nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Tổng số nợ thuế đến hết tháng 2 năm nay là gần 98 nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Số tiền nợ thuế không còn khả năng thu hồi (của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh) tính đến hết tháng 2 là 37.285 tỷ đồng.

Theo báo cáo tổng hợp của Tổng cục Thuế, cũng tính đến thời điểm 28/2/2019, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ tại thời điểm 31/12/2018 ước đạt 4.762 tỷ đồng (bằng 12,1% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2018).

Tổng cục Thuế cho biết, thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện đôn đốc và cưỡng chế nợ, công khai thông tin nợ thuế đối với danh sách doanh nghiệp nợ thuế Tổng cục Thuế đã thông báo.

Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng sẽ đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ thu nợ đã giao cho các địa phương; tổng hợp danh sách doanh nghiệp nợ thuế không có khả năng thu hồi để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý, đồng thời phục vụ công tác xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ thuế.