(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM (Chủ đầu tư) đang phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu Thi công xây lắp thuộc Dự án Xây dựng Trung tâm Pháp y TP.HCM, giá trị 134.045.559.000 đồng. Gói thầu sử dụng nguồn ngân sách Thành phố. Thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng.
Trụ sở cũ của Trung tâm Pháp y TP.HCM. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trụ sở cũ của Trung tâm Pháp y TP.HCM. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án Xây dựng Trung tâm Pháp y TP.HCM có tổng mức đầu tư 194.723.450.000 đồng, gồm 7 gói thầu. Chủ đầu tư cũng đang phát hành HSMT 2 gói thầu khác cùng Dự án. Đó là Gói thầu Cung cấp lắp đặt thiết bị (42.847.203.000 đồng) và Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (2.496.172.000 đồng).