(BĐT) - Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp (DN) tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2018 do Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2018, cả nước có 18.703 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 197.333 tỷ đồng, tăng 29,4% về số DN và tăng 29,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một DN đạt 10,5 tỷ đồng, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Số lao động đăng ký của các DN thành lập mới trong 2 tháng qua là 156.410 lao động, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

Số DN quay trở lại hoạt động là 6.878 DN, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Số DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 11.191 DN, tăng 29,0% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 5.941 DN, giảm 23,1% so với cùng kỳ năm trước.