Thông tin trên được ông Nguyễn Chí Dũng, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết. theo lãnh đạo Sở Xây dựng, hiện chưa có số liệu điều tra chính thức về tổng số lượng nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan tự quản của Trung ương và Hà Nội chưa bàn giao.
Hà Nội còn gần 11.000 căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước không thể bán. Ảnh minh họa

Hà Nội còn gần 11.000 căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước không thể bán. Ảnh minh họa

Trao đổi với báo chí tại cuộc họp giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 4/4, ông Dũng cho biết, hiện tổng quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố là 167.975 căn, bao gồm: Quỹ nhà ở cũ do Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội quản lý, cho thuê là 75.000 căn; Quỹ nhà ở của cơ quan Trung ương và thành phố tự quản, trước đây phân phối cho cán bộ, công nhân viên nay chuyển giao về Sở Xây dựng, công ty để tiếp tục quản lý là 92.975 căn.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, hiện chưa có số liệu điều tra chính thức về tổng số lượng nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan tự quản của Trung ương và Hà Nội chưa bàn giao. Mặc dù, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 23/2006/NQ-CP ngày 7/9/2006, trong đó yêu cầu các cơ quan tự quản của Trung ương phải bàn giao cho cơ quan quản lý nhà, sau ngày 1/1/2005 quỹ nhà diện tự quản sẽ thuộc quyền quản lý của các tỉnh thành phố.

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn có nhiều cơ quan đang thực hiện sắp xếp cơ sở nhà đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hoặc khi cổ phần hoá; nhiều cơ quan vẫn có văn bản gửi Sở Xây dựng đề nghị tiếp nhận; nhiều cơ quan không hợp tác, thậm chí có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng không được tiếp nhận nhà, cấp Giấy chứng nhận (như công ty cổ phần CMC tại quận Hoàng Mai).

Vẫn theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, từ năm 1995 cho đến tháng 2/2006, thành phố đã bán và cấp GCN được 154.160 căn, với số tiền doanh thu là 5.103,5 tỷ đồng. Sau khi trừ các chế độ miễn giảm người có công với cách mạng, số tiền thực nộp ngân sách là 3.607,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 92%.

Trong khi đó, theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội, quỹ nhà sở hữu Nhà nước còn lại hiện đang quản lý là 13.815 căn, trong đó 2.913 căn đã có đơn và hồ sơ mua nhà và nhà ở đó thuộc diện được bán; có 10.902 căn thuộc diện không đủ điều kiện để thực hiện bán.

Đề cập đến nguyên nhân của việc chậm trễ bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước, Phó Giám đốc Sở Xây dựng nhấn mạnh, đó là do công tác bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước là sản phẩm tổng hợp của nhiều ngành, nhiều cấp nên việc phối hợp chưa chặt chẽ, hiệu quả; việc ban hành các văn bản quản lý, hướng dẫn thực hiện về quy trình, thủ tục, hồ sơ, về giá bán và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc còn chậm.

Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội cũng bị đánh giá là giải quyết các thủ tục bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước còn chậm, không đảm bảo thời gian theo quy trình bán nhà 45 ngày làm việc; chưa chủ động báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Để giải quyết các khó khăn, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, đã đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn, tháo gỡ một số vướng mắc về thời điểm và thẩm quyền xác nhận việc bố trí, phân phối nhà ở cho cán bộ công nhân viên của các cơ quan diện tự quản trước đây làm căn cứ để tính tiền bán nhà.

Theo Reatimes.vn