(BĐT) - Ban Quản lý dự án ODA tỉnh Vĩnh Long (chủ đầu tư) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 10 gói thầu thuộc Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long với tổng mức đầu tư quy đổi gần 1.246 tỷ đồng (trong đó có 35 triệu USD vay vốn Ngân hàng Thế giới và gần 448 tỷ đồng nguồn vốn đối ứng trong nước).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là 10 gói thầu dịch vụ tư vấn sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh Vĩnh Long, được chỉ định nhà thầu thực hiện. Theo đó, trong quý II/2020 sẽ chỉ định nhà thầu thực hiện 2 gói, gồm: Gói số 2 Bảo hiểm công trình (xây dựng đường bờ kênh, Phường 3); Gói số 3 Bảo hiểm công trình (xây dựng đường ranh Phường 2 - Phường 9). Dự kiến, trong quý III/2020 sẽ chỉ định thầu 2 gói thầu khác, gồm: Gói số 4 Bảo hiểm công trình (nâng cấp khu vực thu nhập thấp - LIA 1); Gói số 5 Bảo hiểm công trình (nâng cấp LIA 3). Thời gian thực hiện 4 gói thầu trên đều là 720 ngày, hợp đồng trọn gói.