(BĐT) - Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom, mã chứng khoán: FOX - UPCoM) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và lũy kế cả năm 2020.

Theo đó, trong kỳ, Công ty ghi nhận doanh thu hơn 3.187 tỷ đồng, tăng 10,93% so với quý IV/2019. Lợi nhuận trước và sau thuế trong quý IV/2020 của Công ty lần lượt đạt 611,55 tỷ đồng và 494,31 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 19% và 18,58% so với cùng kỳ 2019.

Lũy kế cả năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu hơn 11.552 tỷ đồng, tăng trưởng 10,31% so với cùng kỳ và hoàn thành 97,78% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 2.074 tỷ đồng, tăng trưởng 14,71% và vượt 2,5% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.664 tỷ đồng, tăng trưởng 13,7% so với năm 2019 và đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất của Công ty từ trước tới nay.