(BĐT) - Công ty CP Thực phẩm Sao Ta (mã chứng khoán: FMC) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021, dự kiến tổ chức ngày 16/4 tại Sóc Trăng.

Theo đó, trong năm 2021, Công ty trình cổ đông kế hoạch tổng doanh thu 4.650 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng, tăng 5,7% so với thực hiện trong năm 2020. Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 20%.

Ngoài ra, doanh nghiệp trình cổ đông kế hoạch cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 2.000 đồng.

Trong năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 4.415,2 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 226 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và giảm 1,7% so với thực hiện trong năm 2019.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của FMC tăng 12,5% lên 1.711,2 tỷ đồng.