(BĐT) - Theo báo cáo tài chính quý III (niên độ 1/10/2017 – 30/9/2018), CTCP Thực phẩm Sao Ta (mã: FMC) ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trên 2 con số.

Công ty đạt 945 tỷ đồng doanh thu và 34 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý III, tăng lần lượt 10% và 66% so với cùng kỳ năm tài chính trước. Lợi nhuận sau thuế theo đó tăng hơn 53% đạt 30,4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt mức doanh thu 2.834 tỷ đồng, tăng 28%; lợi nhuận trước thuế 86 tỷ đồng, tăng 32%. EPS giảm nhẹ còn 2.034 đồng do Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ.