(BĐT) - Trong quý III/2020, Công ty CP Thực phẩm Sao Ta (mã chứng khoán FMC) ghi nhận doanh thu đạt 1.620,3 tỷ đồng, tăng 44,7%; lợi nhuận sau thuế đạt 70,3 tỷ đồng, bằng 92,1% so với quý III/2019.

Trong đó, mặc dù lợi nhuận gộp tăng 6,7% lên 128,4 tỷ đồng, nhưng biên lợi nhuận gộp lại suy giảm từ 10,7% về còn 7,9%. Ngoài ra, chi phí bán hàng tăng thêm 10,8 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 0,6 tỷ đồng cũng đã dẫn tới lợi nhuận giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 3.205,8 tỷ đồng, tăng 16,6%; lợi nhuận sau thuế đạt 162,4 tỷ đồng, bằng gần 97% so với cùng kỳ năm 2019.

Được biết, năm 2020, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 4.170 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức tiền mặt dự kiến là 25%.

Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành được 67,4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.