Công ty cổ phần Địa ốc First Real (HoSE: FIR) thông báo chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ngày đăng ký cuối cùng vào 14/1, ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền 13/1.
First Real thưởng cổ phiếu tỷ lệ 60%

Tỷ lệ thực hiện là 60% (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 6 cổ phiếu mới). Với 13 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến phát hành 7,8 triệu cổ phiếu mới. Qua đó, First Real sẽ tăng vốn điều lệ lên 208 tỷ đồng.

Kết thúc niên độ tài chính 2019 (1/10/2018 đến 30/9/2019), First Real ghi nhận doanh thu gần 328 tỷ đồng, tăng 86% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế gần 93 tỷ đồng, tăng 21%. Theo đó, công ty lần lượt hoàn thành được 94% và 116% kế hoạch năm.

Bước sang niên độ mới, First Real đề ra mục tiêu doanh thu tăng 22% lên 400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 29% đạt 120 tỷ đồng.

Theo NDH