(BĐT) - Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP (FICO) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2019 với kết quả kém khả quan. Cụ thể, doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý II/2019 lần lượt đạt 949 tỷ đồng và 13,3 tỷ đồng, tương ứng giảm 50% và 81% so với cùng kỳ 2018. Lũy kế 6 tháng đầu năm, FICO chỉ đạt 17,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, thấp hơn nhiều so với con số cùng kỳ năm ngoái là 94,6 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Năm 2019, FICO đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 210 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, Công ty mới chỉ hoàn thành gần 16% kế hoạch được đại hội đồng cổ đông giao.

Tại thời điểm cuối quý II/2019, tổng tài sản của FICO đạt 3.685 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 60%, đạt 2.202 tỷ đồng.